Word ook ondersteuner van Taptoe Delft

Draagt u Taptoe Delft een warm hart toe? U kunt ons steunen om de kwaliteit van een van Nederlands mooiste evenementen voort te kunnen zetten.
Wilt u ons steunen maar niet als vaste donateur? Uw eenmalige gift is uiteraard ook van harte welkom!

Aan uw steun zijn ook voor u voordelen verbonden. Zo krijgt u voorrang tijdens de voorverkoop van de taptoekaarten en korting op verkoopartikelen uit onze webshop.

Stichting Taptoe Delft is een door de belastingdienst erkende culturele instelling. Zij is ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN 8061.20.952. Hierdoor is een gift aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan voor u al snel een voordeel van 40% tot 50% opleveren. Door deze erkenning is de Stichting een zogenaamde ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Hiernaast staan de relevante gegevens voor onze deelname aan het ANBI register.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel liefhebbers van show- en marsmuziek uit Delft en omstreken een muzikaal hoogwaardige taptoe te laten beleven op een unieke locatie in de binnenstad van Delft.

Zij realiseert haar doelstelling door het eens in de twee jaar organiseren van een muzikaal evenement, waarbij diverse muziekkorpsen en andere amateurkunstdisciplines de kans wordt geboden zich aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Door dit unieke evenement te organiseren realiseert Stichting Taptoe Delft dat zij:

 • een leidende rol binnen taptoe minnend Nederland inneemt;
 • een bijdrage levert aan de uitstraling van de stad Delft;
 • een breed publiek bereikt
 • zoveel als mogelijk mediaexposure genereert om haar missie en visie te kunnen behalen.

Beleidsplan 2015-2018
Het beleidsplan geldt voor een periode van 4 jaar en wordt dan weer geüpdatet.

Hoofdlijnen uit dit beleidsplan:

 1. De doelstelling (missie/visie) van de stichting
 2. Een beschrijving van de organisatie (bestuur, projectleider, Taptoe-commissie)
 3. Onze gedragscode
 4. Het instellen van klankbordgroepen/ Comité van Aanbeveling
 5. Het uitvoerend kader vervat in een programma met kwaliteitseisen voor deelnemers
 6. Hoe de communicatie vorm wordt gegeven.
 7. De wijze van inrichting van het financieel beleid is.

Klik hier voor een volledige versie van dit beleidsplan.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst en bestaat dus alleen maar uit vrijwilligers. Stichting Taptoe Delft beoogt niet het maken van winst.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Activiteiten 2016

De Stichting Taptoe Delft heeft in 2016 een taptoe georganiseerd op de sfeervolle markt in Delft. Een verslag van deze activiteit treft u aan door onderstaande link te openen.

https://www.taptoedelft.nl/10e-taptoe-delft-mondde-uit-in-een-waar-spektakel/

Balans
Klik hier voor de balans van 2015
Klik hier voor de balans van 2016
Klik hier voor de balans van 2017

ANBI Gegevens

Naam
Stichting Taptoe Delft

RSIN/fiscaal nummer
8061.20.952

Contactgegevens
Stichting Taptoe Delft
p/a Pijperring 145
2625 EL Delft Nederland
info@taptoedelft.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Kees Garnaat, voorzitter
Piet Groen, penningmeester
Susan van Bergen, secretaris
Martin van Meurs, algemeen bestuurslid