Op maandagmiddag 13 juni ontvingen 13 organisaties een cheque uit handen van het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Holland Midden. Ruim 40 vrijwilligers van de betrokken organisaties waren aanwezig bij de uitreiking in het kantoor in Delft. Marco Hofland, directievoorzitter heette de aanwezigen van harte welkom. Carla de Groot, lid van de ledenraad en de themagroep Coöperatiefonds, legde uit waar de themagroep Coöperatiefonds naar kijkt bij de beoordeling van aanvragen.

In totaal reikte de bank cheques uit voor een bedrag van € 21.980,– Het leverde een heleboel blije gezichten op tijdens een gezellige middag waarbij weer eens bleek hoeveel raakvlakken de organisaties met elkaar hebben.

Stichting Taptoe Delft mocht een cheque ontvangen van € 2.500,–.
Wij danken het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Holland Midden hier hartelijk voor.