Dankbaar en trots zijn wij omdat wij gisteren een donatie van €5.000,- euro hebben mogen ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds.

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Wij zijn dan ook trots dat wij hieraan voldoen en dit geweldige bedrag hebben mogen ontvangen!